Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2019, 13:22

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Utworzono ją na bazie Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
Jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych na terenie pięciu województw oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania oraz brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Centrum Archiwizacji KSC S.A. w Płocku gwarantuje profesjonalną obsługę polegającą na zarządzaniu archiwum firmowym otwartym na indywidualne potrzeby klientów.

Swoją działalność Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła z dniem 13 września 2002 r. po zarejestrowaniu przez sąd decyzji objętych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 PLN.

Oddziały Krajowej Spółki Cukrowej S.A.: 

 1. zajmujące się produkcją cukru oraz wyrobów powstałych w trakcie jego wytwarzania: Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice
  1. Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie,
  2. Oddział "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie,
  3. Oddział "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej,
  4. Oddział "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy,
  5. Oddział "Cukrownia Malbork" w Malborku,
  6. Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią,
  7. Oddział "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach.
 2. zajmujące się produkcją przetworów owocowo warzywnych:
  1. Oddział "Polskie Przetwory" we Włocławku
do góry