Biuletyn Informacji Publicznej Majątek - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 15:53

Majątek

Środa, 01 kwietnia 2015

Majątek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w roku obrotowym za okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 846 211 tys. PLN, z czego przychody ze sprzedaży cukru stanowiły kwotę 1 493 379 tys. PLN. W roku obrotowym 2015/2016 Spółka wypracowała kolejny rok z rzędu dodatni wynik finansowy netto na poziomie 235 941 tys. PLN. Wartość wskaźnika EBITDA na koniec roku obrotowego 2015/2016 osiągnęła poziom 373 353 tys. PLN. Wartość majątku KSC S.A. stanowiącego aktywa Spółki na koniec września 2016 roku wyniosła 2 528 249 tys. PLN.

Rok obrotowy

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Okres

01.10.2009 - 30.09.2010

01.10.2010 - 30.09.2011

01.10.2011 - 30.09.2012

01.10.2012 - 30.09.2013

01.10.2013- 30.09.2014

01.10.2014- 30.09.2015

01.10.2015 –30.09.2016

Waluta ‘000 PLN

     

 

Przychody ze sprzedaży

1 517 402

1 776 088

2 330 881

2 346 314

1 931 046

1 650 953

1 846 211

Zysk operacyjny

246 916

375 663

631 894

442 883

160 658

46 840

307 531

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

357 918

459 949

806 049

603 771

284 882

106 765

373 353

Aktywa

2 330 883

2 575 583

2 652 329

2 169 143

2 310 821

2 173 490

2 528 249

Aktywa trwałe

1 232 242

1 285 896

1 246 425

1 199 369

1 226 856

1 209 246

1 288 054

Kapitał (fundusz) własny

1 815 317

2 016 318

2 108 629

1 816 564

1 943 283

1 872 560

2 108 500

Metadane

Data publikacji 01.04.2015
Data modyfikacji 15.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL