Biuletyn Informacji Publicznej Majątek - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 16.10.2019, 16:06

Majątek

Środa, 04 kwietnia 2018

Majątek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w roku obrotowym za okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 485 354 tys. PLN, z czego przychody ze sprzedaży cukru stanowiły kwotę 1 976 542 tys. PLN. W roku obrotowym 2016/2017 Spółka wypracowała kolejny rok z rzędu dodatni wynik finansowy netto na poziomie 346 438 tys. PLN. Wartość wskaźnika EBITDA na koniec roku obrotowego 2016/2017 osiągnęła poziom 519 537 tys. PLN. Wartość majątku KSC S.A. stanowiącego aktywa Spółki na koniec września 2017 roku wyniosła 3 037 273 tys. PLN.

Rok obrotowy

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017 *

Okres

01.10.2010
-30.09.2011

01.10.2011
-30.09.2012

01.10.2012
-30.09.2013

01.10.2013
-30.09.2014

01.10.2014
-30.09.2015

01.10.2015
–30.09.2016

01.10.2016
–30.09.2017

Waluta ‘000 PLN            

Przychody ze sprzedaży

1 776 088

2 330 881

2 346 314

1 931 046

1 650 953

1 846 211

2 485 354

Zysk operacyjny

375 663

631 894

442 883

160 658

46 840

307 531

414 141

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

459 949

806 049

603 771

284 882

106 765

373 353

519 537

Aktywa

2 575 583

2 652 329

2 169 143

2 310 821

2 173 490

2 528 249

3 037 273

Aktywa trwałe

1 285 896

1 246 425

1 199 369

1 226 856

1 209 246

1 288 054

1 418 288

Kapitał (fundusz) własny

2 016 318

2 108 629

1 816 564

1 943 283

1 872 560

2 108 500

2 465 534

*Rok 2016/2017 uwzględnia dane finansowe Spółki "Polskie Przetwory"Sp.z o.o. we Włocławku, która została włączona w struktury KSC S.A. w wyniku inkorporacji.

Metadane

Data publikacji : 04.04.2018
Data modyfikacji : 04.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL