Biuletyn Informacji Publicznej Struktura Organizacyjna - Centrala Spółki - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 15:47

Centrala Spółki

Piątek, 09 stycznia 2004

Struktura Organizacyjna

Departamenty i Biura Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Departament Surowcowy
Dyrektor - Artur Majewski
artur.majewski@polski-cukier.pl

Departament Techniczno – Produkcyjny
Dyrektor - Hubert Fabianowicz
hubert.fabianowicz@polski-cukier.pl

Departament Handlu

Dyrektor - Piotr Banach
piotr.banach@polski-cukier.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu - Cezary Żbikowski
cezary.zbikowski@polski-cukier.pl

Departament Ekonomiczno – Finansowy
Dyrektor - Lech Jonatowski
lech.jonatowski@polski-cukier.pl

Departament Analiz i Controllingu
Dyrektor - Piotr Wycech
piotr.wycech@polski-cukier.pl

Departament Organizacji i Zarządzania
Dyrektor - Roman Wróblewski
roman.wroblewski@polski-cukier.pl

Biuro Aktywizacji Zasobów
Kierownik - Tomasz Popławski
tomasz.poplawski@polski-cukier.pl

Zastępca Kierownika ds. Archiwum
Renata Ciechanowska
renata.ciechanowska@polski-cukier.pl

Departament Logistyki
Dyrektor - Monika Misiaszek
monika.misiaszek@polski-cukier.pl

Biuro Informatyki
Kierownik - Arkadiusz Drzewiecki
arkadiusz.drzewiecki@polski-cukier.pl

Departament Nadzoru Właścicielskiego
i Obsługi Organów Spółki

Dyrektor - Rafał Małecki
rafal.malecki@polski-cukier.pl

Departament Marketingu i Sprzedaży

Dyrektor - Paweł Jacek Piotrowski
Pawel.Jacek.Piotrowski@polski-cukier.pl

Kierownik Działu Marketingu - Barbara Grochulska
barbara.grochulska@polski-cukier.pl

Kontakt ds. sprzedaży  produktów Grupy Kapitałowej

Kierownik Działu Obsługi Klienta - Karina Powierża
karina.powierza@polski-cukier.pl

Kierownik Działu Rynku Nowoczesnego - Tomasz Wróbel
tomasz.wrobel@polski-cukier.pl

Kierownik Działu Rynku Tradycyjnego - Piotr Pacura
piotr.pacura@polski-cukier.pl

Biuro Prawne
Kierownik - Katarzyna Statuch
biuro.prawne@polski-cukier.pl

Departament Inwestycji, Rozwoju i Innowacji
p.o. Dyrektora - Henryk Jaźwiński
henryk.jazwinski@polski-cukier.pl

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Kierownik - Gerard Nycz
gerard.nycz@polski-cukier.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania KSC S.A.
Jacek Strykowski
jacek.strykowski@polski-cukier.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. BHP i Ppoż.
Jerzy Nowacki
jerzy.nowacki@polski-cukier.pl

Kierownik Biura Ochrony Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Paweł Dębowiak
pawel.debowiak@polski-cukier.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Rzecznik Prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Eliza Panek
Tel.: +48   695 650 435
eliza.panek@polski-cukier.pl

 

Metadane

Data publikacji : 09.01.2004
Data modyfikacji : 11.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL