Biuletyn Informacji Publicznej Organy Spółki - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 07.02.2019, 13:24

Organy Spółki

Czwartek, 14 sierpnia 2003

1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Kompetencje oraz zasady funkcjonowania organów Spółki określają:


1) Kodeks spółek handlowych,
2) Statut Spółki,
3) Regulamin Zarządu,
4) Regulamin Rady Nadzorczej.

Metadane

Data publikacji : 14.08.2003
Data modyfikacji : 13.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Beata Modrzyk
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL