Biuletyn Informacji Publicznej Zarząd - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2018, 15:53

Zarząd

Środa, 01 kwietnia 2015

Zarząd

Henryk Wnorowski   - Prezes Zarządu KSC S.A.

Andrzej Jaworski      - Członek Zarządu KSC S.A.

Krzysztof Kowa         - Członek Zarządu KSC S.A.

Tomasz Olenderek    - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak   - Członek Zarządu KSC S.A.

 

 

Kompetencje

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym Spółki. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. W sytuacji, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu i prokurenta. 

Metadane

Data publikacji 01.04.2015
Data modyfikacji 15.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2018 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL