Krajowa Spółka Cukrowa

W dniu 26 sierpnia 2002 r. Minister Skarbu Państwa wykonujący jednoosobowo uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. podjął uchwałę o utworzeniu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu.

Powołano ją w drodze podwyższenia kapitału Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A.– jednej z dotychczasowych spółek cukrowych - na pokrycie którego wniesiono aportem akcje Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. oraz Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A., w których Skarb Państwa wykonywał bez ograniczeń prawa ze 100 procent akcji. 

Swoją działalność Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła z dniem 13 września 2002 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy o wpisie do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084678.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Smajdor
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Smajdor

Opcje strony

do góry