Biuletyn Informacji Publicznej Status Spółki - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 06.09.2019, 08:50

Status Spółki

Środa, 13 sierpnia 2003

W dniu 26 sierpnia 2002 r. Minister Skarbu Państwa wykonujący jednoosobowo uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. podjął uchwałę o utworzeniu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu.

Powołano ją w drodze podwyższenia kapitału Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A.– jednej z dotychczasowych spółek cukrowych - na pokrycie którego wniesiono aportem akcje Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. oraz Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A., w których Skarb Państwa wykonywał bez ograniczeń prawa ze 100 procent akcji. 

Swoją działalność Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła z dniem 13 września 2002 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy o wpisie do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084678.Do Spółki stosuje się przepisy:

  • ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.),
  • ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.),
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r., - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
  • Statutu Spółki.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 13.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Beata Modrzyk
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL