Biuletyn Informacji Publicznej Struktura własnościowa - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 06.09.2019, 08:50

Struktura własnościowa

Środa, 13 sierpnia 2003

STRUKTURA AKCJONARIATU KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A.

Kapitał zakładowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wynosi 990.677.758  zł i dzieli się na 990.677.758 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z czego:

 

1. 789.495.890 akcji stanowi własność Skarbu Państwa, co stanowi 79,69 % w kapitale zakładowym;

2. 201.181.868 akcji jest własnością obecnych i byłych pracowników i plantatorów buraka cukrowego oraz ich spadkobierców, co stanowi 20,31 % w kapitale zakładowym Spółki.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 21.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2019 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL